Vinaincon

VINAINCON tổ chức Hội nghị về Định hướng thị trường và Tổ chức thực hiện SXKD năm 2017
Ngày đăng: 07.14.2017


Ngày 14/7/2017, Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về Định hướng thị trường - Tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2017 và Cơ chế kết hợp sử dụng sản phẩm dịch vụ nội bộ. Đồng chí Nguyễn Gia Du, Chủ tịch HĐQT và đồng chí Hoàng Chí Cường, Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đầy đủ lãnh đạo Tổng Công ty, các phòng ban chức năng. Các Công ty đơn vị trực thuộc có các đồng chí Chủ tịch, Giám đốc, kế toán trưởng và trưởng phòng kế hoạch kinh doanh.


Nhiều đại biểu cho rằng năm 2017, tình hình triển khai các dự án đầu tư trong nước năm nay gặp nhiều hạn chế về số dự án, nguồn vốn và điều kiện thực hiện, cạnh tranh trên thị trường xây dựng cơ bản ngày càng gay gắt, khó khăn dự kiến còn kéo dài ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh chung của Tổng Công ty. Lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị hết sức quan tâm đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc mà các đơn vị đang gặp phải để phấn đấu thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đặt ra trong năm 2017. Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng ban chức năng của Tổng Công ty báo cáo kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời cũng nêu những tồn tại các mặt cần được quan tâm khắc phục trong các lĩnh vực về tài chính, nhân lực, kế hoạch, thị trường…tại các Công ty và Tổng Công ty, đặc biệt là ảnh hưởng của các chính sách quản lý mới của nhà nước về tài chính, lao động, tiền lương, bảo hiểm tới hoạt động điều hành và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Đại diện các đơn vị cùng với việc báo cáo kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đã tập trung phân tích các khó khăn khách quan và chủ quan: thị trường sản phẩm và dịch vụ không có sự tăng trưởng; định mức dự toán cho ngành xây lắp điện mới ban hành là quá thấp so với chi phí thực tế dẫn đến hủy thầu nhiều, các đơn vị xây lắp điện trong Tổng Công ty vẫn bị hạn chế không được tham gia các gói thầu nguồn vốn ADB nên gặp khó khăn về thị trường; Giá cát xây dựng tăng cao, chi phí nhiên liệu năng lượng tăng trong khi giá sản phẩm dịch vụ tiếp tục giảm do cạnh tranh trên thị trường; tình trạng thiếu lao động lành nghề bậc cao, chi phí nhân công tăng do chịu ảnh hưởng của việc tăng lương tối thiểu và chính sách bảo hiểm xã hội mới áp dụng...dẫn đến khả năng cạnh tranh bị suy giảm và hiệu quả kinh doanh bị ảnh hưởng lớn.


Một số các đơn vị đã và đang có những giải pháp nhất định cho đơn vị mình như thêm hoặc chuyển đổi sản phẩm, dịch vụ; ứng dụng công nghệ trong quản lý; giảm chi phí trong từng khâu sản xuất… Đây là các động thái cần thiết và đáng khuyến khích. Xác định trong bối cảnh kinh tế chuyển biến vừa có khó khăn, vừa có nhiều cơ hội, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị linh hoạt giải quyết vướng mắc, giao nhiệm vụ cho các phòng ban Tổng công ty hỗ trợ sát sao từng đơn vị đang gặp khó khăn, tìm hiểu cụ thể nhu cầu của các đơn vị, thúc đẩy trao đổi thông tin giữa các đơn vị với nhau… Nhiệm vụ quan trọng là tăng cường quản lý chi phí, tập trung xử lý các tồn tại cũ, khai thác sử dụng dịch vụ của nhau như thuê thiết bị, máy thi công, trao đổi nhân lực, hỗ trợ trong công tác quản lý và tài chính… Tổng công ty hoàn toàn có đủ năng lực để đấu thầu và hỗ trợ các đơn vị trong công tác thị trường, quản lý nhân sự, tư vấn thiết kế, đấu thầu và triển khai thi công…


Hội nghị kết thúc với sự nhất trí cao về việc hợp tác nội bộ trên các lĩnh vực thị trường, sản xuất, xây lắp và dịch vụ. Tin tưởng rằng bước tiếp theo sau Hội nghị, các đơn vị sẽ tích cực triển khai các nội dung đã thống nhất, chuẩn bị thật tốt để phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã đề ra.


Một số hình ảnh của Hội nghị:  


HN2.jpgHN3.jpgHN4.jpgHN5.jpgHN6.jpg