Vinaincon

Hội nghị đại diện chủ sở hữu phần vốn của VINAINCON tại các Công ty, đơn vị
Ngày đăng: 08.01.2017

Với mục đích nhằm tăng cường công tác quản lý, quản trị của Tổng công ty thông qua các đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác, đồng thời xem xét những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung đối với Quy chế quản lý phần vốn của Tổng công ty sau hơn một năm ban hành cho phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế, ngày 12 tháng 4 năm 2013, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty, đơn vị.

Tại phần đầu của Hội nghị, sau khi nghe các đồng chí đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị phát biểu ý kiến, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình trong thời gian qua và kế hoạch nhiệm vụ năm 2013 và những năm tiếp theo, các đồng chí Thành viên HĐQT Tổng công ty đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo quyết liệt, nêu rõ định hướng và quan điểm về những giải pháp cụ thể để khắc phục, đặc biệt là đối với việc xử lý các tồn tại về tài chính, đảm bảo tăng tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tại các đơn vị trong thời gian tới.

Tiếp đó, ông Hoàng Chí Cường, Tổng giám đốc Tổng công ty đã phát biểu phổ biến một số nội dung của đề án Tái cấu trúc VINAINCON, cũng như một số mục tiêu, định hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013, những yêu cầu về công tác quản lý, điều hành trong hệ thống VINAINCON.

Với những dấu ấn cá nhân đậm nét trong công tác quản lý và điều hành tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 và Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang, tại Hội nghị, ông Nguyễn Gia Du, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã trao tặng phần thưởng bằng hiện vật, biểu dương cá nhân ông Lê Ngọc Sáu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 và ông Trần Phan Đức, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.


Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:


HN1242013 003.jpg

Ông Trần Thanh Tân, Chánh Văn phòng Tổng công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Khai mạc Hội nghị


HN1242013 015.jpg

Ông Nguyễn Gia Du, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị


HN1242013 020.jpgHN1242013 028.jpgHN1242013 030.jpgHN1242013 033.jpgHN1242013 035.jpg

Quang cảnh Hội nghị


HN1242013 047.jpg

Ông Nguyễn Gia Du, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng thưởng cho ông Lê Ngọc Sáu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5


HN1242013 048.jpg

Ông Nguyễn Gia Du, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng thưởng cho ông Trần Phan Đức, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang